Αρχείο μηνός Αυγούστου 2021

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΪΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Στο παρακάτω έγγραφο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το δωρεάν Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων (Π.Υ.Γ.Ι.), που λειτουργεί στα πλαίσια της Γραμμής 10306 επιλογή 3 του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.pdf