ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΪΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Στο παρακάτω έγγραφο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το δωρεάν Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων (Π.Υ.Γ.Ι.), που λειτουργεί στα πλαίσια της Γραμμής 10306 επιλογή 3 του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.pdf