Ενδοσχολική επιμόρφωση

Ενδοσχολική επιμόρφωση

   Ο Σύμβουλος της 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κοζάνης κ. Παπαδέλης Ιωάννης οργάνωσε σειρά σεμιναρίων σε όλα τα σχολεία της Περιφέρειάς του με στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης αρνητικών συμπεριφορών στο σχολείο.

 Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας το σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση αρνητικών συμπεριφορών στο σχολείο» προγραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018, ώρες 12.00-14.00 σε αίθουσα του σχολείου, το οποίο παρακολούθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

   Η Δ/ντρια και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ευχαριστούν θερμά τον κ. Παπαδέλη Ιωάννη για το  συνεχές ενδιαφέρον του για τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω στα νέα δεδομένα της Παιδαγωγικής επιστήμης.