ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ οι εγγραφές στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων θα πραγματοποιηθούν από 6 ως 20 Μαΐου 2019.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

  1. Βεβαίωση φοίτησης στο Νηπιαγωγείο
  2. Βιβλιάριο υγείας παιδιού όπου να αποδεικνύεται ο εμβολιασμός του
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
  4. Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή

Οι εγγραφές θα γίνονται από 13.15 έως 14.00 καθημερινά.