Ψήφισμα συλλόγου διδασκόντων

Στη Σιάτιστα σήμερα 10 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.45 και στο Γραφείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας με την είδηση του θανάτου του εκλεκτού επιστήμονα υποστηρικτή-δωρητή του σχολείου Φανούριου Κ. Βώρου, συζύγου της δωρήτριας κ. Θεοδώρας Ζωγράφου-Βώρου συνήλθε σε συνεδρίαση το προσωπικό του Σχολείου. 

Το πλήρες κείμενο της του ψηφίσματος της συνεδρίασης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο σε μορφή .pdf.

22η Πράξη Ψηφισμα για Βώρο