ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι 22 μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης ξεναγήθηκαν την Πέμπτη
13-2-2020  από τον Διευθυντή του Γυμνασίου «Γεώργιος Παπαγεωργίου»  κ.
Μπαλάφα Ιωάννη στην αξιόλογη συλλογή έργων του σπουδαίου καλλιτέχνη του
τόπου μας κ. Ντιο Κωνσταντίνου, η οποία χαρίστηκε από τον καλλιτέχνη
ώστε οι πίνακές του να κοσμήσουν τους διαδρόμους του Γυμνασίου.