ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ-ΕΠΑΙΝΩΝ

Επειδή δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθούν στην εκδήλωση βράβευσης στην Αθήνα που οργανώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2019 οι τρεις μαθήτριες της
τάξης ΣΤ΄1 που  διακρίθηκαν στον 38ο Πανελλήνιο/66ο Πανευρωπαϊκό
Διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών AEDE με θέμα: «Ο
πολιτισμός ως πεδίο συμφιλίωσης και αποδοχής της ετερότητας των λαών»,
έγινε πρόσφατα η παραλαβή των αποδεικτικών της διάκρισής τους, καθώς των
επαίνων των εκπαιδευτικών της Στ΄ τάξης που επιμελήθηκαν τη συμμετοχή
των μαθητών/τριών τους στον διαγωνισμό.