ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΣΤΟΝ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕΦ

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 από τις 10.00 μέχρι τις 11.30 οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων Στ΄1, Στ΄2 και Ε΄ με την πρωτοβουλία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών κ. Πορπόρη Ιωάννη, κ. Κουγιούφα Μαρίας και κ. Κολισιάνη Θωμά συμμετείχαν στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
Ο Σύλλογος Διδασκόντωνεπαινεί όλα τα παιδιά για την προαιρετική συμμετοχή τους στην α΄ φάση του διαγωνισμού.
Στη β΄φάση του διαγωνισμού, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 2 Μαΐου 2020, θα συμμετέχουν:

  • από την τάξη ΣΤ΄1: Πουπάκης και Χατζή,
  • από την ΣΤ΄2: Τσιάρτα και Τσακνάκη
  • και από την Ε΄: Τσελεκίδη και Τιούκαλιας.