ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Για την εισαγωγή μαθητών/τριών της Στ΄τάξης στο Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Μουσικό Σχολείο από τον γονέα-κηδεμόνα του μαθητή/τριας.

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης από 4-5-2020 έως 29-5-2020, ώρα 2μμ.

Ο Διευθυντής του Μουσικού σχολείου αφού πρωτοκολλήσει την αίτηση θα αποστείλει τον αριθμό πρωτοκόλλου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του γονέα.

Ο καθορισμός της ημερομηνίας εισαγωγικής εξέτασης του παιδιού θα καθοριστεί αργότερα με νέα ανακοίνωση.

Τηλέφωνο Μουσικού Σχολείου 2465023461

Στο παρακάτω σύνδεσμο περιέχεται ο κατάλογος των μουσικών σχολείων και η ηλεκτρονική αίτηση που θα συμπληρώσετε για να την στείλετε ηλεκτρονικά στο Μουσικό σχολείο.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.docx

Μπορείτε να δείτε όλη τη σχετική 50942/Δ2/04-05-2020 εγκύκλιο στην ηλεκτρονική σελίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Κοζάνης http://dipe.koz.sch.gr/