ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄ Φ6/ 55081/Δ1/13-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ
οι εγγραφές στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021θα πραγματοποιηθούν από 15 ως 29 Μαΐου 2020.

Οι εγγραφές θα γίνονται κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα ορίζεται στο τηλέφωνο 24650 21255.
Οπωσδήποτε απαιτείται το βιβλιάριο υγείας του παιδιού καθώς και αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας (απόδειξη λογαριασμού ηλεκτροδότησης ή νερού ή τηλεφώνου) για να αποδεικνύεται ότι το παιδί κατοικεί σε περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας 10.30-12.00 για κλείσιμο του ραντεβού επίσκεψης για την εγγραφή του παιδιού.

Απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Α΄ τάξη
θεωρείται και το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ που πρέπει να συμπληρωθεί από παιδίατρο του Δημοσίου ή ιδιώτη εις διπλούν ώστε το ένα να κατατεθεί στο σχολείο και το δεύτερο να φυλαχθεί στο βιβλιάριο του παιδιού.  Για τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου του ΑΔΥΜ από γιατρό είναι απαραίτητο να
προσκομιστεί στον ιατρό το Φύλλο Ιατρικής εξέτασης για ΑΔΥΜ.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ0000.pdf

ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΥΜ0001.pdf

Για  την εγγραφή των νέων μαθητών της Α΄ τάξης σχολικού έτους
2020-2021 στο Ολοήμερο και στην Πρωινή Ζώνη συμπληρώνετε το ακόλουθο
έγγραφο.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ0000.pdf