Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Webex

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε οδηγίες εγκατάστασης – σύνδεσης στο webex για τα διαδικτυακά μαθήματα.

https://www.youtube.com/watch?v=UbYz2wuBI08

Επίσης μια χρήσιμη συλλογή από βίντεο για το webex, έχουν στην ιστοσελίδα τους οι Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ (ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας)

http://pektpe.xyz/index.php/webex/