ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄τάξης και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος κ. Πορπόρης Ιωάννης με προθυμία ανταποκρίθηκαν σε αίτημα της υποψήφιας διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ κ. Πανάτσα Βασιλικής Μαρίας για προαιρετική συμμετοχή σε επιστημονική έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες, με τίτλο: «Η ηθική της διατροφής στις ιδέες των μαθητών/τριών δημοτικού: Διδασκαλία για την ηθική ανάπτυξη και καλλιέργεια βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης».

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έλαβαν μέρος στην επιστημονική έρευνα μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που στηρίχθηκε στην υπ΄αριθμ Φ15/137530/ ΑΛ/4428/Δ1/15-1-2021 «΄Εγκριση έρευνας» του ΥΠΑΙΘ. Μάλιστα στη σχετική υπουργική έγκριση προτεινόταν η διενέργεια της επιστημονικής έρευνας στο σχολείο μας. Οπωσδήποτε για την προαιρετική και ανώνυμη συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα απαιτήθηκε έγκριση από τους γονείς τους.

Το ερωτηματολόγιο ήταν ηλεκτρονικό και συμπληρώθηκε ατομικά και ανώνυμα από κάθε μαθητή/τρια στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου. Γι΄αυτό οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες έντεκα ατόμων για την ατομική εργασία τους στους υπολογιστές του εργαστηρίου με την εποπτεία και τεχνική υποστήριξη του κ. Πορπόρη.

Εκφράζουμε ικανοποίηση που όλοι οι γονείς υπήρξαν θερμοί υποστηριχτές της διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας στη σχολική μονάδα που έχει εκπαιδευτικούς στόχους κι έδωσαν στα τέκνα τους την ευκαιρία απόκτησης εμπειρίας από τη συμμετοχή τους στην τεχνική επιστημονικής εργασίας.