Μνήμη Εθνεγερσίας

Απ΄ τα κόκαλα βγαλμένη  των Ελλήνων τα ιερά  και σαν πρώτα ανδρειωμένη  χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!  Δ. Σολωμός

Απ΄ τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!
Δ. Σολωμός