ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η Στ΄τάξη και η Δ1 τάξη σε συνεργασία δημιούργησαν εικαστικά έργα και έργα κολλάζ, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Διαμαντοπούλου και Κουγιούφα, στέλνοντας μηνύματα για την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας με στόχο την καταπολέμηση στερεοτύπων, προκαταλήψεων και αποκλεισμού και για την προαγωγή του σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας.

Η δράση αυτή συνδέεται και με τον 2ο θεματικό κύκλο των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, ο οποίος έχει τον γενικότερο τίτλο «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη» και για την Στ΄τάξη αφορά τη συμπερίληψη: αλληλοσεβασμό και διαφορετικότητα, ενώ για τη Δ΄τάξη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπωσδήποτε η δράση αυτή, επιδιώκοντας την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της δημοκρατικής κουλτούρας των μαθητών/τριών, εντάσσεται και στο σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας «Αξίες ζωής για την ενδυνάμωση μιας κουλτούρας συνεργασίας», το οποίο υποστηρίζεται από τους/τις εκπαιδευτικούς: Κουγιούφα, Διαμαντοπούλου, Αμπατζίδη, Χατζηκώστα και Γκούμα.