ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ ΣΤΟ ΒΟΪΟ

Οι τάξεις Ε΄και Στ΄ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση του Δήμου Βοΐου και ειδικότερα σε πρόσκληση του Αντιδημάρχου θεμάτων Παιδείας κ. Τσιαούση Ναούμ για υλοποίηση ενός project με θέμα την κατασκευή παραδοσιακών χαρταετών με το σύνθημα να στείλουν τα παιδιά τα όνειρά τους ψηλά στον ουρανό με έναν χαρταετό.

Οι εκπαιδευτικοί κ. Πορπόρης Ιωάννης και ο κ. Χασιώτης Αθανάσιος δίδαξαν στα παιδιά την κατασκευή των χαρταετών, ενώ τα παιδιά βοηθούσαν στην κατασκευή και κατέγραψαν στόχους κι όνειρα.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Βοΐου για τη συνεργασία με στόχο την αναβίωση του εθίμου κατασκευής παραδοσιακών χαρταετών και για την προμήθεια υλικών για τους ξύλινους σκελετούς.