Σύλλογος διδασκόντων 2015-2016

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο μας κατά το διδακτικό έτος 2015-2016.

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Φυτάκης Γεώργιος ΠΕ70 Δ/ντης
2 Στέφου Ζωή-Δέσποινα ΠΕ70 Ε (Υπ/ντρια)
3 Δούνα Αλεξία ΠΕ70 Α
4 Χατζή Θεολογία ΠΕ70 Β1
5 Τσιώνη Αλεξάνδρα ΠΕ70 Β2
6 Νεράντζη Κατερίνα ΠΕ70 Γ
7 Κύρου Ηλίας ΠΕ70 Δ1
8 Διαμαντοπούλου Βασιλική ΠΕ70 Δ2
9 Μέντζα Αγνή ΠΕ70 ΣΤ1
10 Κουγιούφα Μαρία ΠΕ70 ΣΤ2
11 Μπάτζιος Γεώργιος ΠΕ70  Ολοήμερο
12 Γκάλλο Μαρία Ρόζα ΠΕ05 Γαλλικά
13 Αμπατζίδης Γεώργιος ΠΕ06 Αγγλικά
14 Σαλίκα Ευδοκία ΠΕ06 Αγγλικά
15 Σημαδοπούλου Δέσποινα ΠΕ06 Αγγλικά
16 Σταθοπούλου Ευαγγελία ΠΕ07 Γερμανικά
17 Σταυρόπουλος Ευάγγελος ΠΕ08 Εικαστικά
18 Χατζηζήση Αναστασία ΠΕ11 Φυσική Αγωγή
19 Βέτσου Λαμπρινή ΠΕ11 Φυσική Αγωγή
20 Δημητρίου Κων/νος ΠΕ16 Μουσική
21 Γκούμας Γεώργιος ΠΕ19 Τ.Π.Ε.
22 Κεβρεκίδου Βαρβάρα ΠΕ32 Θεατρική Αγωγή