Αρχείο ημέρας 13 Φεβρουαρίου 2021

«Συνάντηση» με τον Θεόδωρο Μανούση σε μια έξοδο περιορισμένης διάρκειας

Στο πλαίσιο των προτεινόμενων από το ΥΠΑΙΘ «εξόδων περιορισμένης διάρκειας» η Στ΄τάξη με την Ε΄τάξη ξεχωριστά και με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Πορπόρη, Στέφου και Κουγιούφα πραγματοποιούν από την αρχή της χρονιάς αφιερώματα σε σπουδαίες μορφές που ανέδειξε ο τόπος. Την Πέμπτη 4/2/2021 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η τρίτη δράση με θέμα τη «συνάντηση» με τον ευεργέτη και καθηγητή ιστορίας Θεόδωρο Μανούση με στόχο τη γνωριμία με την προσωπικότητα, το έργο και την προσφορά του.

Ο Σιατιστινός Θεόδωρος Μανούσης, που γεννήθηκε το 1793, μορφώθηκε στην Τεργέστη και στη Βιέννη. Διακρίθηκε για τα φιλελεύθερα ιδεώδη που τον οδήγησαν σε εθνική δράση και γι΄ αυτό στην Αυστρία όπου σπούδασε υπέστη διώξεις. Φαίνεται πως επιθυμούσε σφοδρά να έρθει στην Ελλάδα για να συμμετέχει στην Μεγάλη Επανάσταση, αλλά δεν έλαβε διαβατήριο. Υπάρχει η μαρτυρία πως φυλακίστηκε τέσσερις μήνες και η υγεία του από τότε επιβαρύνθηκε. Τελικά έλαβε διαβατήριο το 1828, δηλαδή μετά τα πρώτα χρόνια των εθνικών αγώνων της Παλιγγενεσίας. Πιθανά έφθασε στην Ελλάδα το 1835 και το 1837 αναδείχθηκε σε πρώτο τακτικό καθηγητή ιστορίας. Πρύτανης έγινε το έτος 1844.

Κληροδότησε βιβλία στην εν Σιατίστη Σχολή και στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Άφησε κληροδοσία στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, σε Ορφανοτροφείο, καθώς και το γνωστό κληροδότημα για να υποστηρίξει φιλομαθείς νέους από τη Σιάτιστα.

Επομένως ο Μανούσης που διακρίθηκε από τις αρετές της φιλοπατρίας, της φιλομάθειας, του αλτρουισμού, της φιλανθρωπίας αποτελεί μια εξέχουσα μορφή που μπορεί να εμπνεύσει τις νέες γενιές.

Η προτομή του που στήθηκε 100 χρόνια μετά τον θάνατό του, δηλαδή το έτος 1958, στο πάρκο Νικολάου Δήμου για να ατενίζει τη συλλογή των βιβλίων του που στεγάζονταν στην παλαιά βιβλιοθήκη, είναι έργο του σπουδαίου γλύπτη Τόμπρου. Το ίδιο έτος είχε εκπονηθεί γεωπονική μελέτη για τη διαμόρφωση του χώρου από τον καλλιτέχνη Μωραΐτη με δαπάνες του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Η δωρεά συλλογής βιβλίων του Θεόδωρου Μανούση αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία της Ιστορικής Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης «Μανούσειας» που αποτελεί κόσμημα και σημαντικό πόλο προσφοράς παιδείας στην πόλη μας.

ΠΗΓΕΣ

Zωγράφου Αικατερίνη 2015. Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας

Zωγράφου Αικατερίνη Ημερολόγιο 2011. Η ιστορία της Σιάτιστας σμιλεμένη στο μάρμαρο και στο μέταλλο