Αρχείο ημέρας 28 Φεβρουαρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του  ΦΕΚ 25Α/17-2-2021 

οι εγγραφές στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν 

από 1 ως 20 Μαρτίου 2021.

  Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

  1. Αίτηση 
  2. Βεβαίωση φοίτησης στο Νηπιαγωγείο

  3. Βιβλιάριο υγείας παιδιού, όπου θα αποδεικνύεται ο απαιτούμενος εμβολιασμός

  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (έντυπο από το Δημοτικό Σχολείο)

  5. Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας…) που να αποδεικνύεται ότι ο μαθητής/μαθήτρια κατοικεί στην περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Οι εγγραφές θα γίνονται τις ώρες 13.30 ως 14.30 μετά από ραντεβού

Το ραντεβού θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης στο τηλέφωνο 24650 21255

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα τέκνα τους που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη και στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, χωρίς προϋποθέσεις,  με δυνατότητα αποχώρησης των παιδιών στις 15.00 ή στις 16.00.

  ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ