Κινούμενα σχέδια

Διάφορες ιδέες απλών κινουμένων σχεδίων που δημιούργησαν οι μαθητές της Γ?, Δ? και Ε? τάξης τους σχολείου μας με τη βοήθεια του λογισμικού GCompris.