Ζωγραφική με το MS Paint

Το βίντεο είναι μια προβολή των σχεδίων που δημιούργησαν οι μαθητές του σχολείου μας, είτε ως μέρος εργασιών είτε ως ελεύθερη επιλογή θέματος στα πλαίσια του μαθήματος Τ.Π.Ε κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014. Οι ζωγραφιές δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Paint της Microsoft.