Έρευνα για ατυχήματα

Οι μαθητές του ΣΤ΄ σε συνεργασία με τη δασκάλα του τμήματος Κουγιούφα Μαρία πραγματοποίησαν μια εύρυνα σχετικά με ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στην καθημερινότητα τους.

Επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματολογίου ως η μεθοδολογία της έρευναςγια το συγκεκριμένο θέμα. Τα ερωτήματα ήταν όλα πολλαπλής επιλογής για να βγουν τελικά συμπεράσματα με ποσόστωση.

Τα ερωτηματολόγια  μοιράστηκαν στους μαθητές τριών τάξεων του σχολείου (Β2, Δ2 και ΣΤ) και μετά τη συλλογή τους, έγινε η καταμέτρηση των απαντήσεων κάθε επιλογής. Στη συνέχεια στα πλαίσια του μαθήματος των Τ.Π.Ε και σε συνεργασία με τον καθηγητή Γκούμα Γιώργο, έγινε η καταγραφή των απαντήσεων σε υπολογιστικό φύλλο (με το ανοικτού κώδικα LibreOffice) σε πίνακες. Έπειτα οι μαθητές υπολόγισαν στο κάθε πίνακα τα σύνολα και το ποσοστό της κάθε επιλογής σε κάθε μια από τις ερωτήσεις. Τέλος, για κάθε ερώτημα δημιούργησαν ένα διάγραμμα με διαφορετικό τύπο (στήλη, γραμμή, πίτα). Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα ή στον ακόλουθο σύνδεσμο για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα σε μορφή pdf.

Ατυχήματα-2013-2014_thumb