ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου οργανώθηκε από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής κ. Τζήμα Δημήτριο επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής με θέμα: «Erasmus+ και Εκπαιδευτική Ρομποτική». Ακολούθησε συζήτηση για την Πληροφορική παιδεία. Στην επιμορφωτική συνάντηση συμμετείχε και ο εκπαιδευτικός ΤΠΕ του 1ου Δημοτικού σχολείου κ. Γκούμας Γεώργιος.