Σύλλογος 2014-2015

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο μας κατά το διδακτικό έτος 2014-2015.

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Φυτάκης Γεώργιος ΠΕ70 Δ/ντης
2 Στέφου Ζωή-Δέσποινα ΠΕ70 ΣΤ (Υπ/ντρια)
3 Χατζή Θεολογία ΠΕ70 Α1
4 Τσιώνη Αλεξάνδρα ΠΕ70 Α2
5 Γκουτζιαμάνη Ιωάννα ΠΕ70 Β
6 Κύρου Ηλίας ΠΕ70 Γ1
7 Κάστα Δήμητρα ΠΕ70 Γ2
8 Διαμαντοπούλου Βασιλική ΠΕ70 Δ
9 Μέντζα Αγνή ΠΕ70 Ε1
10 Κουγιούφα Μαρία ΠΕ70 Ε2
11 Νεράντζη Κατερίνα ΠΕ70 Ολοήμερο
12 Χατζηκώστα Χρυσούλα ΠΕ05 Γαλλικά
13 Αμπατζίδης Γεώργιος ΠΕ06 Αγγλικά
14 Σαλίκα Ευδοκία ΠΕ06 Αγγλικά
15 Γκόλια Ελένη ΠΕ07 Γερμανικά
16 Ντέμκας Μάρκος ΠΕ08 Εικαστικά
17 Χατζηζήση Αναστασία ΠΕ11 Φυσική Αγωγή
18 Βέτσου Λαμπρινή ΠΕ11 Φυσική Αγωγή
19 Κυρατζόπουλος Κων/νος ΠΕ16 Μουσική
20 Γκούμας Γεώργιος ΠΕ19 Τ.Π.Ε.
21 Κεβρεκίδου Βαρβάρα ΠΕ32 Θεατρική Αγωγή