ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μας ότι με τη 3η Πράξη/13-9-2019 του Συλλόγου Διδασκόντων εφαρμόζεται και φέτος η δράση «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα τον μήνα» με έναρξη εφαρμογής της δράσης το Σαββατοκύριακο 28-29 Σεπτεμβρίου 2019 κι εφαρμογή κάθε δεύτερο σαββατοκύριακο.