ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι γονείς των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης, Ε΄ τάξης, Δ΄ και Γ΄ τάξης παρακαλούνται να προχωρήσουν στη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο ΠΔΣ (οι εγγραφές μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 06/04/2020). Μπορούν να συμβουλευτούν το σημείο που τους υποδείχθηκε στην παρακάτω υπουργική απόφαση, δηλαδή στη σελίδα 2 το Βήμα 5.

Βήμα 5. Οι γονείς/κηδεμόνες, με ευθύνη του Διευθυντή, μεριμνούν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα https://register.sch.gr/students/

Το πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο σε μορφή pdf.

Οδηγίες για εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Προσοχή!

Για να είναι δυνατή η αναζήτηση και η προσθήκη των μαθητών στα διαδικτυακά μαθήματα από τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει οι μαθητές να συνδεθούν έστω και μια φορά στις παρακάτω πλατφόρμες του σχολικού δικτύου με τη χρήση των μαθητικών λογαριασμών-κωδικών που δημιούργησαν με την προηγούμενη οδηγία.

https://eclass.sch.gr/
και
https://e-me.edu.gr/

Στη περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε, παρακαλούμε να προσπαθήσετε κάποια άλλη στιγμή της ημέρας, διότι υπάρχει υπερβολικός φόρτος σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες του σχολικού δικτύου.