Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Στα παρακάτω συνημμένα θα βρείτε το ψηφιακά υπογεγραμμένο με αριθμό πρωτ. 46312/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021_2022»

46312_ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2021_22.pdf
  Συν_46312_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _2021_2022.pdf