ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ψηφιακά υπογεγραμμένο με αριθμό πρωτ. 48137/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών_τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό_ά υποκείμενο_α νοσήματα Σχετ_Η αρ πρωτ 14109_ΓΔ4_05_02_2021 ΚΥΑ Β 455 όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ πρωτ 43274_ΓΔ4_14_04_2021 ΚΥΑ Β 1512».

ΕΞΕ – 48137 – 2021 -δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών_τριών.pdf