Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια

Ακολουθεί το ψηφιακά υπογεγραμμένο με αριθμό πρωτ. 58877/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα ««Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022»».

6ΩΔΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛΟ (Εισαγωγή μαθητών).pdf
2184 ΦΕΚ.pdf