ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ενόψει έναρξης εγγραφών σε Γυμνάσια και Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022,  στο παρακάτω συνημμένο περιγράφεται η δυνατότητα και η διαδικασία εγγραφής αποφοίτων μαθητών/τριών δημοτικών σχολείων και μαθητών/τριών γυμνασίων αντιστοίχως, στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΑΘΗΤΩΝ_ΣΤΑ ΓΕΕΛ-ΓΣΙΑ & ΓΕΕΛ_2021-2022.pdf