Αρχείο ημέρας 12 Μαρτίου 2020

Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων

Δημοσιοποιήθηκε το ΦΕΚ 55 / 11-03-2020 σχετικά με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Μεταξύ αυτών στα άρθρα 4 και 5 θα βρείτε λεπτομέρειες που αφορούν άδειες ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων (για γονείς μαθητών/μαθητριών).

Κάντε κλικ στις εικόνες.

01 02 03 04