Αρχείο ημέρας 17 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι γονείς μαθητών/τριών του σχολείου μας που αιτούνται βεβαίωσης 
φοίτησης για τα τέκνα τους, καθώς και οι αιτούντες Πιστοποιητικού 
σπουδών παρακαλούνται  να στέλνουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου, η οποία είναι η εξής:
mail@1dim-siatist.koz.sch.gr

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται να αναγράφουν στην αίτησή τους το 
τηλέφωνό τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ