Αρχείο ημέρας 9 Ιουνίου 2021

Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

αφίσα_ψηφιακή_μέριμνα

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την αφίσα και το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 66702/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα».

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.pdf
Ψηφιακή Μέριμνα- ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ.pdf