Αρχείο ημέρας 5 Μαρτίου 2023

«ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄

Την Τετάρτη 1-3-2023 μετά από πρόσκληση της Αντιπεριφέρειας Δημόσιας Υγείας και του ίδιου του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μαργαρίτη τα παιδιά των τάξεων Ε΄και Στ΄ των δημοτικών σχολείων της Σιάτιστας παρακολούθησαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιστορικού Τραμπαντζείου Γυμνασίου παρουσιάσεις για τα εξής θέματα:

  1. Στοματική υγιεινή για παιδιά από την κ. Πλιάχα Ολυμπία, Διευθύντρια Οδοντιατρικής Κλινικής του ΓΝ Κοζάνης «Μαμάτσειο» και
  2. Μέτρα αυτοπροστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές από τον κ. Δούφλια Ευάγγελο, Επιστημονικό Συνεργάτη Αντιπεριφέρειας Πολιτικής Προστασίας ΠΔΜ.

Οι εκδηλώσεις υγείας συνεχίστηκαν και το απόγευμα της ίδιας ημέρας με ενδιαφέροντα θέματα για ενηλίκους.

Ευχαριστούμε την Αντιπεριφέρεια Δημόσιας Υγείας που σε συνεργασία με τον Δήμο Βοΐου πρόσφεραν  ευκαιρία στα παιδιά για ενημέρωση σε θέματα υγείας κι αυτοπροστασίας.