Αρχείο ημέρας 8 Δεκεμβρίου 2021

Ψήφισμα για κοίμηση του Κωνσταντίνου Μπόραβου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Πράξη 25η

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στη Σιάτιστα σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 και στο γραφείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Διδασκόντων της σχολικής μονάδας με την είδηση της «κοίμησης» του τ. Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας

 Κωνσταντίνου Μπόραβου

ο οποίος διετέλεσε και Προϊστάμενος του 3ου Γραφείου ΠΕ Ν. Κοζάνης.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας, που αποτελείται από τη Διευθύντρια του Σχολείου και τους/τις εκπαιδευτικούς: 1) Κύρου Ηλία, 2) Διαμαντοπούλου Βασιλική, 3) Αμπατζίδη Γεώργιο, 4) Χατζή Θεολογία, 5) Πορπόρη Ιωάννη, 6) Κουγιούφα Μαρία, 7) Μέντζα Αγνή, 8) Τσιώνη Αλεξάνδρα, 9) Γκουντούλια Γεώργιο, 10) Δούβλο Μιχαήλ, 11) Χασιώτη Αθανάσιο και 12) Χατζηκώστα Χρυσούλα

εύχεται
«ανάπαυση ψυχής και αιώνια να είναι η μνήμη του» και

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

* Να κατατεθεί στέφανι στη μνήμη του από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας
* Να εκφραστούν θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του
* Να επιδοθεί αντίγραφο του ψηφίσματος του Συλλόγου Διδασκόντων στους οικείους
* Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του σχολείου

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Δ/ντρια του Σχολείου                                                     Το διδακτικό Προσωπικό

ΣΤΕΦΟΥ ΖΩΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                                                               ΤΥ